Grafika a typografie

Grafické návrhy tiskovin, DTP, reklamní grafika, katalogy, výroční zprávy, volební kampaně, výstavnické panely, interiérové malby pro velkoplošný tisk

Knihy a typografie

Knižní tvorba je krásná práce. V době elektronických dokumentů papírová kniha znamená klidné spočinutí v pohodlném křesle u intimního světla lampičky. Kniha není mrtvá.

Kniha nás osvobozuje od všudypřítomných monitorů, tlačítek a všelijakých vymožeností. Připomíná nám, že jsme lidé a ne jen uživatelé počítačů. Knihy dělám rád.

Logo

Ve firemní prezentaci tvoří logo základ. Je výpovědí o tom, jaká firma je, co reprezentuje. Logotyp je značka kvality a kondenzované vyjádření firemní identity.

Budovat značku a důvěru je dlouhý proces a návrh logotypu stojí na jeho počátku. Donutí Vás přemýšlet, v čem jste jedineční, jaké jsou Vaše hodnoty a v co věříte.

Portfolio - logotypy

Firemní styl

Corporate identity - zaklínadlo reklamních agentur. Ne neprávem.

Zbytečně je firemní identita redukována jen na grafické produkty. Může se promítat i do prostoru, do Vašich interiérů, do způsobu, jak komunikujete se svými klienty, prolíná vším.

Nastavit pravidla tak, aby byla srozumitelná a jednoduchá není právě snadné. Formálně připravený grafický manuál nestačí.

Grafika pro volební kampaně

Měl jsem tu čest připravovat veškerou grafiku (a nový web) pro volební kampaň Starostů pro Liberecký kraj v krajských volbách 2016 a lídrů libereckých Starostů pro parlamentní volby 2017 i volby do Evropského parlamentu 2018. Ověřili jsme si, že i v minimalistickém týmu a bez PR agentur lze realizovat rozsáhlou a velmi úspěšnou kampaň.

Katalogy a prospekty

Každou činnost je třeba nějak prezentovat. Přesto, že stále více možností dává elektronická prezentace, neztrácí papírové reklamní materiály svůj význam.

Výhodou je, když elektronické i papírové katalogy na sebe navazují a mají analogickou obsahovou i formální strukturu.
QR kódy umožňují snadné nasměrování na příslušnou webovou stránku produktu.

Reklamní materiály

Inzeráty, billboardy, plakáty, reklamní webové bannery, prezentační digitální média, reklamní flashové hry,...

Je toho mnoho, co lze zapojit do propagace služeb či výrobků. Zde opět platí, že volba efektivní strategie a provázanost použitých prostředků přináší lepší výsledky a finanční úspory. Pokud vše můžete získat na jednom místě, ušetříte i na snadné komunikaci a koordinaci.
Nepotřebujete prostředníky.

Grafika pro výstavnictví

Návrh a realizace výstavních panelů

Kromě architektonického řešení výstavních a muzeálních expozic, je možno poptávat samozřejmě i kompletní grafiku pro výstavy.

Velkoplošný tisk

Nejmodernější technologie velkoplošného digitálního tisku se uplatňují nejen na tradičních materiálech. Netisknou se jen billboardy.

Vyrábět lze takto i interiérové tapety se zakázkovým dezénem, skleněné vitráže, individuálně dekorované nábytkové dílce, podhledy, obklady stěn, ba i podlahové prvky.

Od doby, kdy jsem se tomuto progresivnímu oboru začal věnovat, došlo k neuvěřitelnému posunu.

Předtisková příprava pro ofset, DTP

Počítačová příprava tiskovin pro ofset, tzv. desktop publishing. I tato oblast se neustále vyvíjí. Dávno jsou pryč doby, kdy se chodilo kontrolovat data na osvitku. Korektně připravený dokument PDF je obecně přijatou normou a dodržení zavedených standardů podmínkou bezproblémového tisku.

Co se nezměnilo, jsou typografická pravidla.

Město Klatovy - informační web

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website