• img-0

Nábytek

Nábytkový design

Zakázkový interiér si žádá interesantní mobiliář. Někdy lze najít na trhu opravdu zajímavé autorské výrobky, jindy se vyplatí nábytek navrhnout a nechat vyrobit.

Příležitosti jsou dnes veliké, jen je umět použít a sladit. Znát materiálové a technologické možnosti a nezapomenout na dobrou ergonomii. Nábytek musí být v souladu s celkovým výtvarně prostorovým konceptem interiéru.

Konstrukce nábytku

Nestačí vymyslet pěkný nábytek, musí být též realizovatelný.

Nakonec jej vyrábí konkrétní firma a v ní konkrétní truhlář na mašinách, které má v dílně. Špatně navržená konstrukce může výrobu zbytečně prodražit a ohrozit dodavatelské termíny.

3D modely nábytku

Při prezentaci výrobků jsou zapotřebí trojrozměrné digitální modely více, než by se na první pohled zdálo.

Nové internetové technolgie navíc dovolují zobrazit interaktivní 3D model i na webu.

Většina architektů při návrhu používá 3D modely mobiliáře pro svoji práci. Výrobci, kteří je nejsou schopni nabídnout, ztrácí zbytečně své klienty.

Katalog produktů

Připravuji sofistikovaný produktový katalog jako snadno dostupný nástroj pro interiérové designery i konečné spotřebitele.

V současné době shromažďuji dostupná data a koncipuji jeho funkcionalitu a kompatibilitu s BIM katalogyQR katalogem.

Kromě záznamů o vlastnostech a dodacích podmínkách bude obsahovat též 3D modely výrobků použitelné v programech pro projektování a vizualizace.

Město Klatovy - informační web

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website