Kreslené ilustrace

Ilustrace

Pojem ilustrace je značně široký. Od ryze výtvarných kreací pro výtvarnou složku beletristické literatury až po technické instruktážní nákresy do produktových katalogů.

Stejně tak je široká škála výtvarných technik. Je libo akvarel či volnou perokresbu? Nebo bude lépe vyhovovat exaktní kresba, jejímž základem je 3D model výrobku?

Ilustrace má často větší vypovídací hodnotu než fotografie. Eliminuje nepodstatné a zvýrazní to, co je předmětem popisu.

Neexistují žádná omezení, možné je takřka vše. A díky dalším technologiím lze ilustraci též animovat nebo ji připravit jako interaktivní.

Město Klatovy - informační web

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website