Dětské koutky v obchodních centrech

(článek ze dne 10. 12. 2010)

Jako ilustrační doprovod nabídkových materiálů pro firmu Time Out Plus kreslím perspektivy budoucích interiérů.

Klient nechce 3D vizualizace - jsou na 'trhu' příliš obvyklé. Je tedy třeba podle zadaného půdorysu a dalších informací nakreslit vždy několik perspektivních pohledů na daný prostor a zobrazit v nich, jak bude vypadat po provedené rekonstrukci a dekorativních úpravách. Někdy si vypomohu modelováním základních hmot v programu SketchUp, většinou kreslím rovnou od ruky.

Technologie kresby - perokresba na papír, scan, úpravy a kolorování v Photoshopu.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website